ArtikelEffect van middellang ketenige vetzuren

op voederconversie en bacterie profielen in de dunne darm van vleeskuikens

Veel mensen spreken over middellang ketenige vetzuren (MKVZ of in het Engels MCFAs, medium chain fatty acids) of MCT-olie. MCFAs hebben een ketenlengte van 6, 8, 10 of 12 C-atomen. Dit betekent dat we spreken van C6-vetzuren, C8-vetzuren, C10-vetzuren of C12-vetzuren. MCFAs zijn niet aan glycerine gebonden, deze zijn dus in een vrije vorm als zijnde vrije vetzuren (free fatty acids, FFA). MCT betekent medium chain triglyceride, dit is een olie, en wordt daarom ook wel MCT-olie genoemd, een voorbeeld hiervan is palmpitolie. Palmpitolie bevat een hoog niveau van C12-triglyceriden. MCFAs hebben sterk antibacteriële eigenschappen. Producten met een hoog niveau van C8, C10 of C12 zijn van grote interesse voor de mengvoerindustrie, vanwege het antibacteriële effect. C8 en C10 vetzuren hebben een sterk antibacterieel effect tegen gram negatieve bacteriën, zoals E. Coli en Salmonella. C12 vetzuren hebben een sterk antibacterieel effect tegen gram positieve bacteriën, zoals Streptococcen en Clostridia. Deze producten hebben een positief effect op de vitaliteit van het darmepitheel en op de technische prestaties. MCFAs zijn het meest geschikt voor varkens, pluimvee en kalveren. Marvesa heeft een product range, die ‘PhytoLipoGenics® range’ genoemd wordt, met producten met verschillende combinaties van MCFAs.

Werkingsmechanisme
MCFAs hebben verschillende werkingsmechanismen. Het lijkt erop dat het belangrijkste doelwit van MCFAs  de celmembraan van de bacterie is, en daarmee ook de verschillende essentiële processen die plaatsvinden op en in het celmembraan. MCFAs kunnen de celmembraan poreus maken of soms zelfs oplossen bij hoge concentraties. MCFAs kunnen de energieproductie van de cellen verstoren,  veroorzaakt door verstoring van de elektronentransportketen / oxidatieve fosforylering. Andere processen die een bijdrage leveren aan het remmen van bacteriegroei  of afdoden van bacteriën, zijn het oplossen van celmateriaal, verminderde enzymactiviteit of onvolledige nutriëntopname.

3,9% betere voederconversie
Marvesa heeft recent een proef afgerond bij Schothorst Feed Research waarin verschillende PhytoLipoGenics® range Producten getest zijn met 1680 Ross308 vleeskuikens. De vleeskuikens kregen een niet-visceus of een visceus voeder. De lengte van de proef was van dag 0 tot dag 38. De vleeskuikens kregen voer met MCFAs vanaf dag 7 tot dag 28. Alle Vital producten hadden een positief effect op voederconversie, met zelfs als maximum een verbetering van wel 3,9%, in zowel visceus of niet-visceus voeder.

Bacterie profielen
Het reguleren van de samenstelling van de microbiota in het maagdarmkanaal, specifiek in het ileum, is van essentieel belang, aangezien de microbiota de darmfunctie en nutriëntbenutting beïnvloedt. De voedselbrij in het ileum bevat 108 á 109 bacteriën per gram. De populatie bacteriën in het ileum wordt in grote mate beïnvloed door voersamenstelling. Figuur 1 geeft weer welke bacteriën voorkomen in het ileum. Lactobacillus spp heeft de hoogste concentratie van maar liefst 70% in het ileum.


Figuur 1 Bacteriën in het ileum 

Lactobacillen kunnen galzouten deconjugeren, waardoor emulsificatie, vertering en absorptie verminderen, met als gevolg dat er meer substraat aan het einde van het ileum aanwezig is voor bacteriegroei. Dit resulteert in disbiosis en verminderde productiviteit. Dit betekent dat een zeer hoog niveau van Lactobacillen de technische prestatie van de vleeskuikens negatief beïnvloedt.

Minder Lactobacillus
In deze proef zijn de totale hoeveelheid bacteriën, twee verschillende groepen Lactobacillen en de Lactobacillus Acidophilus gemeten. De vleeskuikens gevoerd met PhytoLipoGenics® producten hebben een significant lager niveau totale bacteriën en een lager aantal Lactobacillus Acidophilus.

Conclusie
PhytoLipoGenics® producten zijn effectieve producten om de voederconversie te verbeteren, tot zelf 3,9% verbetering. De werkingsmechanismen van MCFAs zijn verschillend, maar PhytoLipoGenics® producten resulteren in een lagere hoeveelheid totale bacteriën en minder Lactobacillen in het ileum bij vleeskuikens. Het lijkt er op dat er een relatie is tussen voederconversie en Lactobacillen in het ileum.

Specialist

Anja Diekenhorst
-van der Sande

Nutrition & Application Manager

Voor advies en/of vragen, neem contact op met Anja Diekenhorst
-van der Sande via +31(0)85-7609460 anja.diekenhorst@marvesa.com

2017-07-12 15:18:49

Lecithin as a rich energy source with nutritional performance [English]

Lecithin may be produced from egg yolk, but more commonly used in aquafeed are soya and rape seed lecithin. It is well known that the phospholipids (PL) present in lecithin act as an emulsifier of lipids in the animal stomach and gut, but especially the nutritional benefits of lecithin is why fish nutritionists like to include it in fish and shrimp diets. Lecithin is widely used in feed for larval and juvenile stages of various species of fish and crustaceans, because those developing fish have a limited ability to the novo phospholipid synthesis.

Lees meer

Effect van middellang ketenige vetzuren op voederconversie en bacterie profielen in de dunne darm van vleeskuikens

Veel mensen spreken over middellang ketenige vetzuren (MKVZ of in het Engels MCFAs, medium chain fatty acids) of MCT-olie. MCFAs hebben een ketenlengte van 6, 8, 10 of 12 C-atomen. Dit betekent dat we spreken van C6-vetzuren, C8-vetzuren, C10-vetzuren of C12-vetzuren. MCFAs zijn niet aan glycerine gebonden, deze zijn dus in een vrije vorm als zijnde vrije vetzuren (free fatty acids, FFA). MCT betekent medium chain triglyceride, dit is een olie, en wordt daarom ook wel MCT-olie genoemd, een voorbeeld hiervan is palmpitol

Lees meer